Varken of engel?

online pesten

Varken of engel?
Er was eens een monnik die uitgenodigd was bij een koning van wie bekend was dat hij niet erg vriendelijk was en vaak lelijk kon doen. Tijdens hun gesprek zei de koning plotseling, zonder enige aanleiding, tegen de monnik: ‘Weet je monnik, je ziet eruit als een varken.’ Waarop de monnik heel rustig reageerde en zei: ‘En u, majesteit, u ziet eruit als een engel.’ Een beetje overdonderd door dit antwoord
eiste de koning een verklaring en zei: ‘Hoe kun je mij nu zeggen dat ik eruitzie als een engel, terwijl ik net tegen jou heb gezegd dat je er uitziet als een varken?’ De monnik antwoordde: ‘Wanneer een varken kijkt, ziet hij varkens. Wanneer een engel kijkt, ziet hij engelen.’

* Ter overdenking
Als iemand je uitscheldt of lelijke woorden tegen je zegt, dan zegt dit meer over die persoon zelf, dan over de persoon tegen wie hij het zegt. Je hoeft de woorden niet te accepteren. Bij een compliment kun je zeggen: ‘bedankt’ of ‘dank je.’ Zo kun je een lelijke opmerking weigeren en niet bij je binnen laten komen.

Dit verhaal komt van de les cyberpesten DMS educatief

NIEUW! De Selfie-methode

 

Smartphone-generatie

De Selfie-methode is een een lessenreeks over de nieuwe media. Elke les wordt ondersteund met digitaal lesmateriaal, posters en discussieplaten. Het doel van de Selfie-methode is om de bewustwording te vergroten over de invloed van de nieuwe media op ons leven en dan met name de smartphone. informatie

Selfie Workshop

Vanaf mei 2018 worden er workshops gegeven over de Selfie-methode. Deze workshops zijn bedoeld voor onder andere socialmediacoaches, jongerenwerkers en docenten.

Schoolpakket pesten VO

Een mooi pakket over het thema pesten voor het voortgezet onderwijs!

In dit pakket zitten complete lespakketten met posters. Elk lespakket bevat fysieke materialen en/of digitale materialen. U ontvangt de posters, voorbeeldboekjes en de kaarten (bakstenen) per post. De digitale materialen kunt u downloaden via de website. U krijgt hiervoor volledige toegang tot het inloggedeelte voor één jaar. Naast de digitale lesmaterialen over pesten vindt u in het inloggedeelte ook alle andere onderwerpen, waaronder de Selfie-methode.
Schoolpakket pesten VO

Bekijk het complete pakket